Będzie dofinansowanie dla instalacji termicznego przetwarzania odpadów

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Będzie dofinansowanie dla instalacji termicznego przetwarzania odpadów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie dofiansowywał budowę, modernizację lub rozbudowę instalacji przetwarzania odpadów, a w tym także budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych. Środki na ten cel będą pochodziły z 2 części programu „Racjonalna gospodarka odpadami”.