10 „ARGUMENTÓW” PRZECIWKO BUDOWIE SPALARNI ODPADÓW, KTÓRE SIĘ NIE OBRONIŁY

Podstawowym narzędziem walki i swoistym fundamentem merytorycznym przeciwników budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów w Polsce jest „10 argumentów przeciw budowie spalarni odpadów w Polsce”.  Autorem tego, przygotowanego na początku lat 90-tych, zbioru jest Pan Paweł Głuszyński. W momencie, kiedy go tworzył w Polsce nie działała żadna taka instalacja, a Pan Głuszyński nie miał lub się nie starał o dostęp do informacji, danych i doświadczeń innych krajów europejskich w których spalarnie działały od początku lat 70-tych. Przez 25 lat jakie minęły od tego momentu w Polsce powstało 8 spalarni odpadów. Tylko w latach 2013-2018 wybudowano i oddano do eksploatacji 7 nowoczesnych zakładów termicznego przekształcania odpadów w Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Szczecinie, Białymstoku, Rzeszowie i Koninie. 

Powstały one w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i były współfinansowane przez Unię Europejską.. Dzięki temu mamy możliwość wiarygodnej oceny ich znaczenia dla systemu gospodarki odpadowej oraz wpływu na środowisko. W tym czasie zmieniła się także polityka w zakresie gospodarki odpadami, regulacje prawne i świadomość społeczna.

W świetle posiadanej wiedzy wiadomo już, że tezy stawiane w opracowaniu Pana Pawła Głuszyńskiego okazały się ostatecznie nieprawdą lub po prostu zdezaktualizowały się. Niestety do tej pory nie doczekały się oficjalnego sprostowania lub polemiki, dlatego są dalej bezkrytycznie powielane w dyskusjach na temat planów budowy podobnych projektów w wielu miejscach w Polsce.

W tym miejscu będziemy prezentować krytyczną analizę poszczególnych „argumentów” z opracowania Pana Głuszyńskiego. Jej ocenę pozostawiamy odbiorcy.