Konferencja prasowa na temat Raportu oddziaływania na środowisko

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Konferencja prasowa na temat Raportu oddziaływania na środowisko

5 kwietnia 2019 r. w Zamościu odbyła się konferencja prasowa, podczas której Zarząd Veoli Wschód zaprezentował złożony dzisiaj raport o oddziaływaniu na środowisko planowanej rozbudowy ciepłowni w Zamościu w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego. Rozbudowa ma na celu zastąpienie ciepła wytwarzanego przy udziale węgla przez ciepło wytwarzane przy udziale paliwa alternatywnego RDF. Ze względu na ograniczoną skalę dostosowaną jedynie do wielkości produkowanego lokalnie paliwa RDF będzie pierwszym takim projektem w Polsce, który wpisuje się w założenia gospodarki obiegu zamkniętego i będzie jednocześnie rozwiązaniem problemu odpadów dla Zamościa. Instalacja ma przetwarzać około 15 500 ton paliwa alternatywnego RDF rocznie.

Wnioski raportu jednoznacznie potwierdzają korzyści środowiskowe i brak negatywnego wpływu na otoczenie zarówno pod względem krajobrazowym jak i materialnym