Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.obiegprzyszlosci.pl – Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych oraz plików cookies
Żadna ze Spółek z grupy Veolia nigdy nie wymaga od użytkowników ujawnienia ich danych osobowych (imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, zawodu, itp.).Podczas przeglądania witryny przez użytkownika, Spółki z grupy Veolia mogą wykorzystywać pliki cookies. Są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Stosowane Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookies wykorzystywane są również do tworzenia statystyk odwiedzin – pozwalają na określenie ile osób odwiedziło stronę internetową, z jakiego rodzaju technologii korzystają, ile czasu spędzają na Stronie, jakie strony w witrynie przeglądają. Stosowane Pliki cookies pozwalają również uzyskać informacje, w jaki sposób użytkownicy uzyskali dostęp do tej strony internetowej (np. dzięki wyszukiwarce) i czy byli już na niej wcześniej. Spółki z grupy Veolia korzystają z Google Analytics do tych funkcji. Pomagają one zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości. Na stronie internetowej Spółek z grupy Veolia zostały umieszczone również przyciski udostępniania portali społecznościowych aby użytkownicy mieli możliwość dzielenia się interesującą ich treścią. Pliki cookies są ustawiane przez portale: [Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn]. Implikacje dla prywatności będą się różnić w zależności od portalu i będą zależne od ustawień prywatności, które zostały zaznaczone na tych sieciach przez użytkownika.

Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą użytkowników, która to zgoda może zostać wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej, której dany użytkownik używa do przeglądania serwisu internetowego. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć lub zmienić zakres wyrażonej wcześniej zgody na wykorzystywanie plików cookies jak również zdecydować o ich usunięciu.
Użytkownik może być również poproszony o zarejestrowanie się na stronie internetowej w celu uzyskania dostępu do konkretnych informacji lub dokumentów. Rejestracja na stronie umożliwia Spółkom z grupy Veolia automatyczne gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, a ich wykorzystanie podlega przepisom ustawy o ochronie danych osobowych. Spółki z grupy Veolia informują, że dane osobowe, jakie zostaną podane online za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej serwisu są wykorzystywane jedynie przez osoby uprawnione przez Spółki z grupy Veolia, które są odpowiedzialne za przetwarzanie i przechowywanie danych. Dane te nie zostaną ujawnione stronom trzecim, za wyjątkiem stron trzecich, które hostują stronę lub które, jako podwykonawcy którejkolwiek Spółki z grupy Veolia, są odpowiedzialne za jej zawartość lub zarządzanie, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Takie strony trzecie są zobowiązane do przestrzegania bezpieczeństwa i poufności danych, i nie mogą wykorzystać tych danych do żadnych innych celów niż obsługa lub zarządzanie stroną, a także mogą one działać jedynie na polecenie Spółki z grupy Veolia. Spółki z grupy Veolia zobowiązują się podjąć wszelkie stosowne środki ostrożności, jakimi dysponują celem ochrony poufności danych osobowych. Spółki z grupy Veolia przypominają, że zgodnie z prawem ochrony danych osobowych użytkownik ma prawo do sprzeciwienia się używaniu swoich danych osobowych, oraz do wglądu w nie i ich zmiany. Z prawa tego można skorzystać w dowolnym momencie poprzez wysłanie pisma na adres: Veolia Polska, Plac Unii C, ul. Puławska 2,02-566 Warszawa. Dane osobowe zostaną niezwłocznie zmienione lub skasowane najpóźniej w przeciągu ośmiu dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. Spółki z grupy Veolia informują, że niektóre informacje niestanowiące danych osobowych i za których pomocą nie da się zidentyfikować użytkownika mogą być rejestrowane przez nasze serwery (np. rodzaj wykorzystywanej przeglądarki).