Veolia powołuje Radę Społeczną projektu rozbudowy ciepłowni

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Veolia powołuje Radę Społeczną projektu rozbudowy ciepłowni

Veolia Wschód Sp. z o.o. ogłosiła inicjatywę powołania Rady Społecznej projektu rozbudowy ciepłowni o blok na paliwo RDF. Zaproszenia do zgłoszenia swoich reprezentantów otrzymali Przewodniczący Rad Gminy, Miasta i Powiatu Zamojskiego oraz Sołtysi Szopinka i Kalinowic – Sołectw sąsiadujących z ciepłownią. Do Rady mogą zgłosić się inne organizacje pozarządowe i media.

Do głównych zadań Rady Społecznej będzie należało: szczegółowe zapoznanie się z technologią termicznego przetwarzania odpadów, określenie korzyści budowy takiej instalacji na terenie ciepłowni w Zamościu oraz potrzeby komunikacyjne dla tego projektu.

Veolia pokłada duże nadzieje w aktywnym udziale organizacji pozarządowych, które mogą wykorzystać pracę w Radzie do merytorycznej dyskusji na temat wyzwań gospodarki obiegu zamkniętego, roli termicznego przetwarzania odpadów i wpływu takich instalacji na środowisko.

Oprócz zaproszonych bezpośrednio przedstawicieli samorządów udział w pracach Rady mogą zgłosić lokalne organizacje społeczne i przedstawiciele mediów. W tym celu należy zgłosić się za pośrednictwem kontakt@obiegprzyszlosci.pl Decyduje kolejność zgłoszeń.

Ostateczny skład Rady Społecznej zostanie potwierdzony w dniu 31 maja 2019 roku. Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej odbędzie się w połowie czerwca 2019 roku. Ambicją Veolii jest to, żeby Rada spotykała się przynajmniej raz na miesiąc.

Pliki do pobrania:

Regulamin Rady Społecznej

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Rady Społecznej